Onze sociale projecten

logo_kelderke

't Kelderke Waregem

 • Voedselverdeelpunt Waregem

 • Gedeeltelijk opgericht door Ladies'Circle Waregem en tot op heden deels gerund door Seniorita's

 • Afhankelijk van giften en vooral steun van de Waregemse Serviceclubs

 • Seniorita Caroline Devos is interim voorzitter

 • Financiële ondersteuning zal uitsluitend voor voeding dienen (winkelsysteem ontwikkeld)

logo-mpi-pottelberg-1-300x128

MPI Pottelberg Kortrijk

 • 'STERK IN ANDERS ZIJN' is hun leuze !

 • Een school met internaat voor geplaatste en hulpbehoevende kinderen

 • Ladies'Circle verzorgt jaarlijks bij het einde van het schooljaar een zomerbarbecue voor de kinderen en hun begeleiders

 • Nood aan financiële ondersteuning voor de aankoop van een elektrische bakfiets

b20ec0b9-29af-45f7-8b5b-4b5cc83824ad

Vlaamse Vereniging Autisme

 • Vereniging gevestigd in Gent met een heel actieve regiowerking in Waregem

 • VVA brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen. VVA is gericht op ondersteuning, begeleiding en het informeren van mensen die geconfronteerd worden met autisme.

 • Talrijke initiatieven: Autismetelefoon, Infohuis Autisme, inleefsessies, regionale activiteiten, vorming, magazine,... en momenteel ook de ontwikkeling van een "game" om kinderen met autisme beter te laten integreren in een vriendengroep

 • Nood aan financiële ondersteuning voor de ontwikkeling van hun "game"

CleanShot 2022-11-21 at 20.05.54

Victor

 • Victor is een 3-jarig jongentje uit Waregem met microcefalie en foxg1.

 • Dit houdt in dat zijn hersenen onderontwikkeld zijn met motorische, fysieke en psychische achterstand tot gevolg.

 • De ouders, familie en vrienden van Victor hebben een crowdfunding opgestart om Victor te leren stappen.

 • Victor gaat wekelijks op maandag naar TrainM te Antwerpen om te leren stappen.

 • Ladies' Circle Waregem heeft een bijdrage geleverd op de staprekening van Victor.

CleanShot 2022-11-21 at 20.07.04

Een hart voor West-Vlaanderen

 • Initiatief van het Streekfonds

 • Ondersteuning van projecten voor kinderen en/of jongeren uit West-Vlaanderen die maatschappelijk kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben

CleanShot 2023-11-12 at 21.16.56@2x

Sint Paulus school

De Ladies Circle Waregem heeft met trots bijgedragen aan de Sint Paulus school in Waregem door de oprichting van een Mini ICT Lab te sponsoren. Dit lab wordt een inspirerende werkplek voor de leerlingen, waar ze hun handvaardigheden en digitale bekwaamheden kunnen ontwikkelen, met als doel hen voor te bereiden op een naadloze integratie in de maatschappij.

CleanShot 2023-11-12 at 21.18.04@2x

De Ouders

Deze toegewijde organisatie zet zich in voor de inclusie van kinderen met beperkingen. Met het 'Expeditie Inclusief' project bieden ze een spelkoffer aan, gevuld met boeiend spelmateriaal en leuke opdrachten, die kinderen, zowel met als zonder handicap, dichter bij elkaar brengen.

CleanShot 2023-11-12 at 21.18.52@2x

Marienstede

Marienstede is een waardevol centrum dat volwassenen met diverse handicaps ondersteuning en kansen biedt, zodat ze op verschillende levensgebieden welzijn en geluk kunnen ervaren, terwijl ze streven naar zoveel mogelijk zelfstandigheid.

CleanShot 2023-11-12 at 21.19.23@2x

Ten Anker

Ten Anker is een lichtend baken dat volwassenen met een verstandelijke beperking ondersteunt in hun streven naar een volwaardige deelname aan de samenleving. Ze richten hun inspanningen op wonen, werken, vorming en vrije tijd, en onze Ladies Circle heeft met plezier bijgedragen aan het creëren van een warme en gezellige vrijetijdsruimte.

CleanShot 2023-11-12 at 21.20.15@2x

Sterkk

Sterkk is een organisatie die mensen met ziekten of in revalidatie kracht geeft door middel van fysieke activiteiten. Samen sporten met lotgenoten en werken aan sportieve doelen versterkt niet alleen hun fysieke gesteldheid maar ook hun mentale veerkracht in hun strijd tegen ziekte.

CleanShot 2023-11-12 at 21.21.15@2x

Revive

Revive verleent gespecialiseerde medische hulp op plaatsen waar grote humanitaire organisaties niet actief zijn, vooral in Afrika. Onze steun aan Revive heeft bijgedragen aan het verschil dat zij maken in levens over de hele wereld.

image

Lege brooddozen

De Ladies Circle zet zich in om scholen te ondersteunen, zodat geen enkel kind met een lege maag in de klas hoeft te zitten in Waregem.

charlotte

Rolstoelbasket Heule

Deze organisatie kon rekenen op onze steun om rolstoelen te herstellen, waardoor ze de mobiliteit en vrijheid van mensen met beperkingen verbeteren.

CleanShot 2023-11-12 at 21.22.48@2x

CKG Don Bosco

Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning kreeg ook de steun van onze Ladies Circle, waardoor ze hun belangrijke werk voor kwetsbare kinderen en gezinnen kunnen voortzetten.

logo

Ontmoeting en ontspanning na kanker

Deze organisatie brengt mensen tijdens en na hun strijd tegen kanker bij elkaar, omdat ze verlangen naar contact met lotgenoten. Ze bereiken dit via toegankelijke ontspannings- en bewegingsactiviteiten.

CleanShot 2023-11-12 at 21.25.07@2x

Vrienden van Mufanga

Dit project is nauw verbonden met het hart van Dhr. Buyck, de vader van ons lid Liselotte Buyck. Het ondersteunt een dorp en school in Mufanga, Kongo, en draagt bij aan het welzijn van de gemeenschap.

image

Babypunt Waregem

Deze winkel stelt babymateriaal beschikbaar aan gezinnen die dit niet zelf kunnen aanschaffen, en werkt nauw samen met 't Kelderke in Waregem om de behoeftigen te ondersteunen.